doctor

Özgeçmiş

Doç. Dr.

Ebru Karagün

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimimi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniğinde tamamladım. Mecburi hizmetimi Ağrı Devlet Hastanesinde tamamladıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd.Doç.Dr unvanı ile görev yaptım ve 2021 yılında Doçent Doktor unvanını aldım. 2021 yılından itibaren çalıştığım Ankara Liv Hospital hastanesinden ayrılarak, 2022 Nisan ayından itibaren EZ Derm’de devam etmekteyim. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları kliniğinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım..
Özel ilgi alanlarım arasında dermokozmetik uygulamaları (botoks, mezoterapi, dolgu, yüz askılama yöntemleri), ozon tedavisi, akne, vitiligo, deri kanserleri, dermoskopi yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 45’in üzerinde makalem bulunmaktadır.

ULUSLARARASI YAYINLAR
⦁ Karagün Ebru, Ergin Can, Baysak Sevim, Erden Gönül, Aktaş Habibullah, Ekiz Özlem. The Role Of Serum Vitamin D Levels İn Vitiligo. Advances İn Dermatology And Allergology. 2016;33(4):300-2. doi: 10.5114/pdia.2016.59507
⦁ Karagün Ebru, Eröz Recep, Gamsızkan Mehmet, Baysak Sevim, Eyüp Yavuz, Özcan Yunus. Novel Mutation İdentified İn The Ddb2 Gene İn Patients With Xeroderma Pigmentosum Group–E. International Journal Of Dermatology. 2020 ;59(8):989-996. doi: 10.1111/ijd.14957
⦁ Karagün Ebru, Eröz Recep. Argyrophilic Nucleolar Organizing Regions İn Patients With Xeroderma Pigmentosum Group E. Experimental Dermatology. 2021;30(3):416-417. doi: 10.1111/exd.14238.
⦁ Karagün Ebru, Yıldız Pınar, Cangür Şengül. Effects Of Climate And Air Pollution Factors On Outpatient Visits For Eczema: A Time Series Analysis. Archives Of Dermatological Research. 2021;313(1):49-55. doi: 10.1007/s00403-020-02115-9
⦁ Karagün Ebru, Baysak Sevim. Levels Of Tnf-Α, Il-6, Il-17, Il-37 Cytokines İn Patients With Active Vitiligo. The Aging Male. 2020;23(5):1487-1492. doi: 10.1080/13685538.2020.1806814
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Büyücek Şeyma, Kantarcıoğlu Çoşkun Sinem. Cd123 İmmunoexpression İn Cutaneous Lupus Erythematosus, Polymorphous Light Eruption, Pityriasis Rosea, And Mycosis Fungoides. Advances İn Dermatology And Allergology/Postępy Dermatologii İ Alergologii. 2021;38(6):994-1000. doi: 10.5114/ada.2020.100336
⦁ Akçam Hanife Tuba,Karagün Ebru,İritaş İlter,Eyüp Yavuz. Keratoconus Could Be Associated With Psoriasis: Novel Findings From A Comparative Study. Cornea. 2019;38(12):1524-1530. doi: 10.1097/ICO.0000000000002161
⦁ Sukgen Gökmen, Ellibeş Kaya Aşkı, Karagün Ebru, Çalışkan Eray. Platelet-Rich Plasma Administration To The Lower Anterior Vaginal Wall To İmprove Female Sexuality Satisfaction. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology. 2019;16(4):228-234. doi: 10.4274/tjod.galenos.2019.23356
⦁ Baysak Sevim, Kılıç Fatma Arzu, Karagün Ebru, Baysak Erkan. Relationship Of Alexithymia, Rumination And Coping Style With Psoriasis And Their Effects On The Clinical Features. Turkish Journal Of Psychiatry. 2020 ;31(4):252-258. doi: 10.5080/u23743.
⦁ Gündoğdu Mustafa, Erden Nihan, Karagün Ebru, Acıpayam Ayşe Şermin Filiz, Vural Seçil. Annual Pattern And Clinical Characteristics Of Herpes Zoster İn İmmunocompetent Children İn A Rural Area. Dermatologic Therapy. 2021;34(1):e14570. doi: 10.1111/dth.14570
⦁ Karagün Ebru. Aquagenic Acrokeratoderma Due To Frequent Handwashing During The Covıd‐19 Pandemic Outbreak. Dermatologic Therapy. 2021 ;34(2):e14796. doi: 10.1111/dth.14796
⦁ Karagün Ebru. The Effect Of Isotretinoin-Induced Myalgia On Daily Quality Of Life And Evaluation Of Serum Creatine Phosphokinase Levels. Van Medical Journal. 2019; 26(4): 452-455 doi: 10.5505/vtd.2019.26918
⦁ Karagün Ebru, Baysak Sevim. Demographic Findings Of Patients Diagnosed With Pernio And Comparison Of Their Vitamin B12, Folate And Ferritin Levels With A Control Group. Türkderm. 2019; 53(3): 88-92 doi: 10.4274/turkderm.galenos.2018.27576
⦁ Karagün Ebru. Assesment Of Acne Vulgaris Patients’ Attention Tests During The İsotretinoin Treatment. Türkderm. 2020;54:1-4 doi: 10.4274/turkderm.galenos.2019.92332
⦁ Karagün Ebru. Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma. Turkish Journal Of Dermatology. 2019: 13 (1);20-24. DOI:10.4274/tdd.galenos.
⦁ Karagün Ebru. İmmunsupresif Hastaların Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ve Oral Enfeksiyonlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal Of Biotechnology And Strategic Health Research. 2018; 2(3):189 – 195
⦁ Canpolat Filiz, Erdoğmuş İnce Nilüfer, Karagün Ebru, Kandi Başak, Öztekin M. Fevzi. İzotretinoin Tedavisinin Duysal Sinirler Üzerine Etkileri: Elektromyografik Bulgular. Türkderm. 2012; 46: 210-212. doi: 10.4274/turkderm.33600
⦁ Karagün Ebru. An Investigation Of The Relationship Between Involvement Sites İn Vitiligo Patients And Autoimmune Diseases And Hematological Parameters. International Journal Of Innovative Research İn Medical Science. 2020;14(3):76-82. doi:10.4274/ jtad.galenos. 2020. 07379
⦁ Karagün Ebru. Psoriazis Hastalarında Sistemik Tedavinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Konuralp Medical Journal. 2019;11(1): 95-100
⦁ Karagün Ebru. An Investigation Into The Frequency Of Use Of Traditional And Complementary Medicine İn Patients Presenting To The Dermatology Clinic: A Survey Study. Journal Of The Turkish Academy Of Dermatology. 2020;14(3):76-82. doi: 10.4274/jtad.galenos.2020.07379
⦁ Karagün Ebru, Eşbah Onur. Dermatological Side-Effects Developing İn Patients Using Targeted Chemotherapy Drugs: A Review Of The Literature. Eurasian Journal Of Medical Investigation. EJMI 2020;4(2):173–180. doi: 10.14744/ejmi.2020.44067
⦁ Karagün Ebru, Güleç Balbay Ege. Prevalence Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome İn Psoriasis Patients. Duzce Medical Journal. 2019;1(2): 127 – 131. doi.org/10.18678/dtfd.560477
⦁ Büyücek Şeyma, Gamsızkan Mehmet, Kantarcıoğlu Coşkun Sinem, Karagün Ebru, Gamsızkan Zerrin, Naldemir Aslı, Önal Binnur. National Review Of Melanomas İn Turkey And Comparison With Clinicopathological Features Of Melanomas Diagnosed At A Northwestern Academic Tertiary Center. Sn Comprehensive Clinical Medicine. volume 3, pages104–116 (2021)
⦁ Sevim Baysak, Ebru Karagün, Havva Hilal Ayvaz . The Association Between Low Serum Vitamin-B12 Levels And Hyperpigmentation İn Patients Who Use İsotretinonin. 2021; 1(1): 19-24
⦁ Yunus Ozcan Ebru Karagün Merve Alpay. Interplay Between Vitiligo And Oxidative Stress: Evaluation Of The Mechanisms Of Autoımmune Diseases. Doi.Org/10.18521/Ktd.880577
ULUSAL YAYINLAR
⦁ Karagün Ebru, Kandi Başak. Boyun Ve Dekolte Bölgesi Gençleştirme. Turkiye Klinikleri Cosmetic Dermatology – Special Topics
⦁ Tezel Nihal, Bal Hastürk Ajda, Karagün Ebru, Çakar Nilgün, Çakcı Fatma Aytül. Psöriatik Eritrodermiye Bağlı Rikets. Türkiye Klinikleri Journal Of Case Reports
⦁ Karagün Ebru. Ksantom Bulgusuyla Tanı Konulan Üç Yaşında Familyal Homozigot Hiperkolesterolemi. Turkiye Klinikleri Journal Of Dermatology
⦁ Karagün Ebru, Özcan Yunus. Erken Evre Lyme Hastalığı Tanısı Konulan İki Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri Journal Of Dermatology. 2019; 29: 36 – 39doi: doi.org:10.5336
⦁ Karagün Ebru, Öneç Birgül, Gamsızkan Mehmet, Özcan Yunus, Bahcıvan Atike. A Case Of Paraneoplastıc Elastosıs Perforans Serpıgınosa Assocıated Wıth T-Cell Non-Hodgkın Lymphoma. Journal Of Medıcal Case Reports And Revıews
⦁ Kurmuş Gökçe Işıl, Karagün Ebru, Baysak Sevim, Ergin Can, Yılmaz Engin Deniz, Gönül Müzeyyen. Romatoid Artritli Bir Hastada Görülen Nekrotizan Fasiit. Dermatoz. 2014/3/dermatoz14053o3.pdf doi: 10.15624.dermatoz14053o3
⦁ Karagün Ebru. Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 Ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu. Dermatoz
⦁ Karagün Ebru, Öneç Birgül, Akbaş Türkay, Gamsızkan Mehmet. Sjögren Sendromu Ve Şiddetli Cilt Tutulumu Mevcut Olan Katastrofik Antifosfolipid Sendromu. Cukurova Medical Journal. 2020; 45( 2): 746 – 751
⦁ Çevirgen Cemil Bengü,Canpolat Filiz,Ergin Can,Karagün Ebru,Albayrak Aynur. Kronik Aktinik Dermatit. Turkish Journal Of Dermatology / Türk Dermatoloji Dergisi. 2017;11:86-8 doi: 10.4274/tdd.2055
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Eyüp Yavuz, Bahcıvan Atike, Özcan Yunus, Büyücek Şeyma. Atypically Located Basal Cell Carcinoma: Three Case Reports. Osmangazi Journal Of Medıcıne. 2020; 42(3):334 – 338. doi.org/10.20515/otd.612342

ULUSLARARASI ve ULUSAL KONGRELERDE KABUL EDİLMİŞ POSTERLER- SÖZLÜ SUNUMLAR
⦁ Karagün Ebru, Eröz Recep, Gamsızkan Mehmet, Baysak Sevim, Eyüp Yavuz, Özcan Yunus. Kseroderma Pigmentozum E; DDB2 Geninde Tanımlanan Yeni Mutasyon. Xxıv. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru. İmmunsüpresif Hastaların Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ve Oral Enfeksiyonlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslar Arası Dental Ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
⦁ Karagün Ebru. Mavi Işık Deriye Zarar Verir Mi?. Hastalıkta Ve Sağlıkta Dermatoloji
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Eyüp Yavuz, Bahcıvan Atike, Özcan Yunus, Büyücek Şeyma. Nadir Lokalizyon Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinom Üç Olgu Sunumu. Vı. Dod Dermatoloji Gündemi
⦁ Karagün Ebru, Öneç Birgül, Gamsızkan Mehmet, Özcan Yunus, Büyücek Şeyma, Eyüp Yavuz. Indetermina Dentritic Hücreli Neoplazi: Nadir Görülen Bir Olgu. Vı. Dod Dermatoloji Gündemi
⦁ Özcan Yunus, Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Bahcıvan Atike. Eritema Nodozum’un Olağan Dışı Yerleşimi Olgu Sunumu. Xxıv. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Özcan Yunus, Bahcıvan Atike, Eyüp Yavuz. Dermatofibrosarkoma Protuberans Nadir Bir Tümör. Xxıv. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Bahcıvan Atike, Naldemir Aslı, Gamsızkan Mehmet, Karagün Ebru. Skrotumda Bazal Hücreli Karsinom: Nadir Bir Lokalizasyon. 28. Ulusal Patoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Özcan Yunus. Veteriner İlacına Bağlı Sistemik Allerjik Kontakt Dermatit. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Öneç Birgül. Hidroürenin Neden Olduğu Saç Ve Sakal Renk Koyulaşması. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Bahcıvan Atike, Eyüp Yavuz. Extragenital Yerleşimli Büllöz Liken Sklerozis Olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Özcan Yunus. Düzce İli Çevresinde Lokalize Lyme Tanısı Konulan-İki Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Gamsızkan Mehmet, Eyüp Yavuz, Bahcıvan Atike. Atipik Yerleşimli Liken Striatus Olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru. Familyal Homozigot Hiperkolesterolomi Tip Iıa Olgu Sunumu. Xxııı. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru. Akuajenik Keratoderma 4 Ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu. Xxııı. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Baysak Sevim. Zona Zoster Tanısı Konulan Bir Yaşından Küçük Üç Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Tatar Zeynep. Prurigo Pigmentoza Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Tatar Zeynep. Palmoplantar Yerleşimli Liken Planus Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Yarıkkaya Enver, Baysak Sevim. Leopart Sendromu Tanısı Konulan Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Yarıkkaya Enver, Baysak Sevim. Atipik Yerleşimli Erişkin Başlangıçlı Liken Striatus Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
⦁ Karagün Ebru, Baysak Sevim. Şarbon Tanılı: Üç Olgu Sunumu. Xxıı. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Baysak Sevim. Ramsay-Hunt Sendromu Tanısı Konulan Çocuk Olgu Sunumu. Xxıı. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Şahin Arzu, Çokbankır Özge, Adalı Yasemen. Eritrokeratoderma Variabilis, Olgu Sunumu. Xxıı. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Çokbankır Özge, Baysak Sevim. Ekzema Benzeri Deri Metastazı Olan Mevcut Meme Ca Olgusu. Xxıı. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru, Şahin Arzu. Ağrı İli Çevresinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıkların Prevalansı. Xxıı. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru. Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kullanım Sıklığının Araştırılması: Anket Çalışması. Dermatoloji Ve Kozmetolojide Gelişmeler Kongresi
⦁ Karagün Ebru. Pernio Tanılı Hastaların Vücut Kitle İndeksi Ve Tanita Düzeylerinin Kontrol Grubu İle Karşılaştırılması. 10. Dermatoloji Bahar Sempozyumu
⦁ Karagün Ebru. Vitiligo Hastalarının Vücut Tutulum Alanlarıyla Otoimmun Hastalıklar Arasındaki İlişki. Erciyes Dermatoloji Zirvesi
⦁ Yağcı Perihan, Karagün Ebru, Öneç Kürşad, Öneç Birgül. Diffuse Large B Cell Lymphoma Of The Scalp. Ixth İnternational Eurasian Hematology Oncology Congress
⦁ Özlü Emin,Öneç Birgül,Özcan Yunus,Karagün Ebru,Gamsızkan Mehmet,Mehtap Özgür. Lenf Nodu Ve Kemik İliği Tutulumlu Primer Kutanöz Marjinal Zon Lenfoma. V. Dod Dermatoloji Gündemi
⦁ Karagün Ebru, Kandi Başak. Estetik Dermatolojide Mezoterapi, Prp Ve Kök Hücre Uygulamaları. Yüz Ve Boyun Gençleştirmede Mezoterapi