ANKARA | Doç Dr. Ebru Karagün | Dolgu

Doç. Dr.

Ebru Karagün

Diller

Kendimi Tanıtıyorum

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimimi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniğinde tamamladım. Mecburi hizmetimi Ağrı Devlet Hastanesinde tamamladıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd.Doç.Dr unvanı ile görev yaptım ve 2021 yılında Doçent Doktor unvanını aldım. 2021 yılından itibaren çalıştığım Ankara Liv Hospital hastanesinden ayrılarak, 2022 Nisan ayından itibaren EZ Derm’de devam etmekteyim. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları kliniğinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Özel ilgi alanlarım arasında dermokozmetik uygulamaları (mezoterapi, dolgu, yüz askılama yöntemleri), ozon tedavisi, akne, vitiligo, deri kanserleri, dermoskopi yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalem bulunmaktadır.

Uluslararası Yayınlar

Karagün Ebru, Eröz Recep, Gamsızkan Mehmet, Baysak Sevim, Eyüp Yavuz, Özcan Yunus. Novel Mutation İdentified İn The Ddb2 Gene İn Patients With Xeroderma Pigmentosum Group–E. International Journal Of Dermatology. 2020 ;59(8):989-996. doi: 10.1111/ijd.14957

Ulusal Yayınlar

Tezel Nihal, Bal Hastürk Ajda, Karagün Ebru, Çakar Nilgün, Çakcı Fatma Aytül. Psöriatik Eritrodermiye Bağlı Rikets. Türkiye Klinikleri Journal Of Case Reports

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Kabul Edilmiş Posterler - Sözlü Sunumlar

Karagün Ebru. İmmunsüpresif Hastaların Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Ve Oral Enfeksiyonlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslar Arası Dental Ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi